Format:
Kvaltid: 23/10 -- 12/11 2014
Final Torsdag 13/11 2014 kl 18.30 till ca 22.00
Kval:
6 serier am. Hcp = 70% av snittet upp till 210, max 40/serie
2 serier per banpar med skifte.
Medspelare får väljas men startbana lottas.
Vid lika resultat går bästa sista serie inkl hcp vidare, därefter bästa nästsista serie o s v.
Max 1 reentry.
Turbo: 
Högsta slagningen i varje serie (av de som erlagt turbo-avgift) går vidare till final. Max 300, om flera slår 300 räknas först den faktiska
slagningen och sedan lägst hcp. Skulle även det vara samma räknas resultatet i föregående serie (nästkommande i serie 1).
Till final går:
Topp 18 från kvalspelet + 1 turbo från varje serie = 24 spelare 
Lika resultat i kvalet skiljs åt via högsta sista serie inkl hcp.
Finalsteg 1:
Placering 9-18 från kvalet + 6 st turbo spelar 4 serier am. med Hcp = 70% av snittet upp till 210, max 40/serie, 1 serie / banpar
Topp 8 till finalsteg 2. Placering 9-16 får placering 17-24 i tävlingen. Lika resultat skiljs åt via högsta sista serie inkl hcp
Banbehandling
Finalsteg 2:
Placering 1-8 från kvalet + topp 8 från finalsteg 1 spelar 4 serier am. med Hcp = 70% av snittet upp till 210, max 40/serie, 1 serie / banpar
Topp 6 till finalsteg 3. Placering 7-16 får placering 7-16 i tävlingen. Lika resultat skiljs åt via högsta sista serie inkl hcp
Finalsteg 3a:
"Karusell" Placering 1, 5 och 6 från finalsteg 2
Finalsteg 3b:
"Karusell" placering 2,3 och 4 från finalsteg 2
Finalsteg 4:
Vinnaren från steg 3a och 3b möts över 2 serier am. med skifte