Boka online
eller på telefon
08-87 65 90

Home
Tider / Priser
Kalas!
Tävlingar
Kontakta hallen
Om Åkeshov
Hur gör man?
Tänk på att alltid lämna ytterskor vid skohyllan eller i ett omklädningsrum!

Vänligen
respektera
"sur-käglan"!

Dom flesta vet ju att bowling går ut på att slå ner alla (10) käglorna i första slaget (strike), och lyckas man inte med
det så har man en chans kvar att slå ner resterande käglorna i ett andra slag (spärr).

En strike är värd 10 poäng + de två nästkommande slagen, alltså kan man få max 30 poäng i en ruta.

En spärr är värd 10 poäng + nästkommande slag, en spärr kan ge max 20 poäng i en ruta.

En serie är 10 rutor. Man har två chanser i de första 9 rutorna (om man inte strikar) och i 10:e rutan får man en
extra chans om man "täcker" (d v s strikar eller spärrar), denna extra chans har man för att kunna räkna en spärr
eller strike.

Förutom strikar och spärrar finns det några andra termer:

Miss - behöver kanske ingen närmare förklaring...

Hål - om man efter första slaget har minst 2 käglor kvar (och "topp-käglan" eller 1:ans kägla är borta) och det finns mellanrum mellan käglorna kallas det "hål". Detta markeras med en ring runt siffran i protokollet, men har inget med resultatet att göra men ger förstås lite extra respekt om man spärrar en sån uppställning! Kärt barn har många namn,
så hål kallas även "skådis", "skutt", "blåsa" eller "glugg" (det finns säkert flera benämningar...).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 8 / 3 5 X   5 / 6 3 X   X   X   8 / 5
9 22 30 50 66 75 105 133 153 168

Här ovan ser vi en serie, strike markeras med "X", spärr markeras med "/", miss med "-" och hål med en ring runt siffran.
I ruta 2 fick spelaren en spärr och väntar med att räkna den rutan tills nästa slag spelats. I det här fallet blev det 3
käglor i nästa slag, alltså 10 (för spärren) + 3 att lägga till de 9 poängen från ruta 1.

Sen i ruta 4 slog spelaren en strike och väntar då de två nästa slagen för att räkna ihop vad det blir, 10 (striken) +
5 + 5, alltså 20 poäng att lägga till totalen från ruta 3.

I ruta 7 börjar spelaren få ordning på "liret" och strikar, återigen får han vänta 2 slag innan han kan räkna ruta 7,
och se det blev flera strikar! Alltså 10 (för striken + 10 (nästa slag var ju också en strike) + 10 (ytterligare en strike)
ger maximala 30 poäng i ruta 7 att lägga till totalen från ruta 6!

Glasklart, hoppas vi!

Maximalt resultat i en serie blir 300 poäng, DET ger respekt men så måste du också slå 12 strikar i rad för att klara det! Det tvistas en del om vilket som är svårast, en 300-serie i bowling eller ett "hole-in-one" i golf...

 

  Online-tjänster:

Boka online!

Online scoring

Hitta oss på
Facebook!