Brunswick Envoy heter alltså maskinen vi valde, den ska lägga oljeprofilen mer exakt än vår tidigare maskin (och dessutom än alla övriga maskiner på marknaden!). En för oss revolutionerande nyhet är att den drivs av batteri istället för med sladd, vilket underlättar mycket! Istället för den gamla tekniken att föra över olja via en vals till en borste och sedan ner på banan har denna maskinen 39 munstycken (en per ribba) som sprutar olja direkt ner på banan! Borsten och valsen finns kvar, men har numera funktionen att jämna ut oljan på banan.

Läs mer om vår nya banbehandlingsmaskin på tillverkarens hemsida > här <

Till att börja med har vi fått vår oljeprofil översatt till den här maskinen och avser än så länge att forsätta med den, eventuellt kan den behöva modifieras med oljemängd/längd. Givetvis har vi nu möjlighet att lägga de flesta namngivna profilerna, ex.vis elitseriens djurprofiler.